BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği 19. Ulusal Kongresi ve 11. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı 9-12 Kasım 2022’de Cornelia Diamond Golf Resort Hotel, Antalya’da gerçekleştirilecektir

Bildiri kabulü 1 Mart 2022 tarihinde başlayacak olup, bildiri son gönderim tarihi 7 Ekim 2022’dir.

 • Yoğun Bakım ile ilgilenen tüm hekim, hemşire ve fizyoterapistler bildiri göndermeye davetlidir.
 • Bildiriler sadece internet aracılığı ile gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri gönderme linkine internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
 • Bildiri özetleri araştırma sonuçlarını ya da nadir görülen olgu ya da durumları tartışan olgu sunumlarını içermelidir. Derleme tarzında bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak sisteme yüklenmelidir.
 • Bildirilerin yazım kurallarına uygun olmasından giriş yapan yazar sorumlu olup, yazım kurallarına uygun olmayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Olgu sunumu içeren bildiriler: başlık ve yazar bilgileri hariç en fazla 400 kelime olmalıdır.
 • Araştırma içeren bildiriler: başlık ve yazar bilgileri hariç bildiri kitapçığında yer alacak hali ile tam metin en fazla 400 kelime olarak yüklenmelidir.
 • Bildiri formatı aşağıda belirtilen noktalara uygun hazırlanmalıdır.
  • Başlık : Büyük harf, kısaltma kullanılmamalı, cümle formatında yazılmalıdır.
  • Yazarlar : İsimler ve kurumlar ayrı ayrı girilmelidir. İletişim için yazarlar e-mail ve telefon numaralarını belirtmelidirler.
  • Kelime sayısı : Başlık ve yazar bilgileri hariç olgu sunumları en fazla 400 kelime, araştırma bildirileri tam metin 400 kelime olmalıdır.
  • Anahtar kelimeler : MeSH’ten seçilebilmeli, 3-5 adet olmalıdır.
  • Özet içindeki kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerlerde açık yazılmalıdır.
  • Özetler aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.
   • Araştırmalar: Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç
   • Olgu Sunumları: Giriş, Olgu/Olgular, Sonuç
 • Bildiri değerlendirme kurulu üyeleri bildirileri içeriklerine, yazım dillerine ve literatüre getirdikleri yeniliğe göre dernek yönetim kurulu ve kongre yürütme kurulu tarafından belirlenmiş olan puanlama sistemine uygun şekilde puanlayacaklar ve bu puanlamaya göre bildirilerin kabul edilip edilmeyeceği; kabul edilen bildirilerin poster veya sözel sunum olarak değerlendirileceği kararlaştırılacaktır. Olgu sunumları sadece poster sunum olarak kabul edilecektir.
 • Hakem değerlendirmesi sonuçları, tüm bildirilerin değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, bildiri girişini yapmış olan yazarların mail adreslerine gönderilecektir.
 • Bildiri özetlerinin kabulü ve kongre bildirileri içerisinde yer alması için yazarlardan en az birinin 24 Ekim 2022 tarihine kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Poster ve sözel bildirilerin her ikisinin de yayınlanması için kongre sırasında sunulmuş olması gereklidir. Kabul edilen ve kongre sırasında sözel veya poster olarak sunulmuş olan bildiriler kongre bildiri kitapçığında yayınlanacaktır.
 • Sunulmamış olan sözel ve poster bildiriler kongreye kabul edilmiş olsalar dahi, kongre kitapçığında yer almayacaklardır.
 • Tam Metin Yükleme Hakkında: Kabul edilen bildiriler için kabul mektubu iletildiğinde sisteme tekrar giriş yaparak tam metinlerini belirtilen tarihe kadar yüklemeleri istenecektir. Bildiri kitapçığında sisteme yüklenilen tam metinler yer alacaktır. (*kabul edilen bildirinin sunulmuş olması şartı ile)

Sorularınız için yogunbakim@genx.com.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.


Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.