BİLİMSEL PROGRAM
 • Mekanik Ventilasyon
 • Sürekli Renal Replasman Tedavileri
 • Hemodinamik Monitorizasyon
 • Ultrasonografi, Ekokardiyografi, Bronkoskopi
 • Akciğer Mekaniklerinin Değerlendirilmesi
 • Organ Destek Sistemleri (ecmo- ecpr)
 • Yoğun Bakımda Nutrisyon
 • Sepsis
 • Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu
 • Beyin Ölümü, Donor Bakımı, Organ Nakli
 • Yoğun Bakım Enfeksiyonları
 • Akut Böbrek Hasarı
 • Karaciğer Yetmezliği
 • Yoğun Bakımda Gastrointestinal Disfonksiyon
 • Yoğun Bakımda Hematolojik Sorunlar
 • Yoğun Bakımda Nörolojik Sorunlar
 • Sıvı – Elektrolit Tedavisi
 • Yoğun Bakımda Girişimsel İşlemler
 • Yenilenen Kılavuzlar