BİLİMSEL PROGRAM

  Salon A Salon B
13:00-14:30 Prof. Dr. Turgay Çelikel Oturumu "Mekanik Ventilasyon"
Turgay ÇELİKEL, Defne ALTINTAŞ
 
  Herkes için mi koruyucu ventilasyon?
Arzu TOPELİ
 
  PEEP titrasyonu gerçekten önemli mi?
Dimitris GEORGOPOULOS
 
  Bireyselleştirilmiş ventilasyon
Joseph KESECİOĞLU
 
14:30-15:00 Kahve arası
15:00-16:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI  
  Kongre Sekreteri
Gürhan TAŞKIN, Hayriye CANKAR DAL
 
  Kongre Başkanı
Sema TURAN
 
  Dernek Başkanı
Defne ALTINTAŞ
 
  Yoğun Bakımın Bugünü ve Geleceği
Joseph KESECİOĞLU
 
16:00-16:30 Kahve arası
16:30-17:30 SEPSİS
Sema TURAN, Levent YAMANEL
 
  Sepsiste erken resüsitasyon hedefleri
Murat SUNGUR
 
  Sepsiste Makrosirkülasyondan Mikrosirkülasyona
Göksel GÜVEN
 
  Sepsis tedavisinde gelecekte bizi ne bekliyor?
Rudin DOMİ
 
17:30-18:00 Kahve arası
18:00-19:00 ECCO2R - NASIL YAPIYORUM
Birgül YELKEN, Cenk KIRAKLI
USG - NASIL YAPIYORUM
Sait KARAKURT
  Hiperkarbik Solunum yetmezliğinde ECCO2R
Fethi GÜL
Akciğer patolojilerinde ultasonografinin klinik kullanımı
Sait KARAKURT
  ARDS'de ECCO2R
Mustafa Kemal BAYAR
Santral venöz kataterizasyonda ultrasonografi kullanımı
Uğur ÖZDEMİR
20:30 AÇILIŞ PROGRAMI
  Salon A Salon B Salon C
08:30-09:30 ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI    
09:30-09:50 Kahve arası
09:50-11:10 HEMODİNAMİK MONİTÖRİZASYON
Muhammet GÜVEN, Bilgin CÖMERT
BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ
Erdal YEKELER, Hayriye CANKAR DAL
 
  Yoğun bakım hastasının hemodinamik hedefleri
Defne ALTINTAŞ
Tanıdan deklarasyona beyin ölümü
Hayriye CANKAR DAL
 
  Doku perfüzyonunun değerlendirilmesinde yeni metodlar
Göksel GÜVEN
Endokrin ve hemodinamik pencereden donör yönetimi
Dilek ÖZCENGİZ
 
  Sıvı yanıtlılığı
Melda TÜRKOĞLU
Akciğer nakli kime, ne zaman?
Erdal YEKELER
 
  Refrakter şok yönetimi
Bilgin CÖMERT
Ülkemizde pandemide organ donasyonu
Eyüp KAHVECİ
 
11:10-11:30 Kahve arası
11:30-12:00
UYDU SEMPOZYUM 1
Sepsiste sitokin filtrasyonu mekanizmaları ve uygulamaları
Bruno Baldassini MORAES
MEKANİK VENTİLASYON-NASIL YAPIYORUM
Arzu TOPELİ İSKİT

Otomatize weaning
Arzu TOPELİ İSKİT
Olgular eşliğinde klinik pratikte weaning
Ebru ORTAÇ
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Levent YAMANEL, Gürhan TAŞKIN
12:00-12:30
UYDU SEMPOZYUM 2
Kritik hastada aerosol ilaç kullanımı
Dilek KAZANCI
12:30-13:30 Öğle yemeği
13:30-14:50 KARDİYAK ARREST ve SONRASI
Defne ALTINTAŞ, Oktay DEMİRKIRAN
SRRT - NASIL YAPIYORUM
Gürhan TAŞKIN, Nazlıhan BOYACI DÜNDAR
İNHALE NO-NASIL YAPIYORUM
Dilek KAZANCI
  Mekanik CPR
Cihangir DOĞU
Sitrat Akümülasyonu mu? Yoksa toksisitesi mi?
Nazlıhan BOYACI DÜNDAR
Solunum yetmezliğinde inhale NO tedavisi
Fatih SEĞMEN
  E-CPR
Federico PAPPALARDO
Karaciğer yetmezliğinde bölgesel sitrat uygulayabilir miyim?
Recep Civan YÜKSEL
 
  CPR sonrası prognostik değerlendirme
Mehmet YILDIRIM
Cihaz Başı soru-cevap  
  Hedeflenmiş sıcaklık yönetiminde gerçek hedefler ve zamanlama
Oktay DEMİRKIRAN
   
14:50-15:00 Kahve arası
15:00-16:20 ARDS
Murat SUNGUR, Lale KARABIYIK
NUTRİSYON
Melda TÜRKOĞLU, Kürşat GÜNDOĞAN
 
  Yeni tanımlamalara ihtiyaç var mı?
Müge AYDOĞDU
Enteral nutrisyonda tartışmalı konular
Hatice YAĞMURDUR
 
  ARDS yönetiminde non-invaziv ventilasyon
Ezgi ÖZYILMAZ
Enteral nutrisyon başarısızlığı, peki şimdi ne yapalım?
Leyla FERLİÇOLAK
 
  Obez hastada ARDS
Lale KARABIYIK
Trakeostomili hastada beslenme
Seda Banu AKINCI
 
  ARDS yönetiminde etyoloji faktörü
Murat SUNGUR
Mikronütrientler
Kürşat GÜNDOĞAN
 
16:20-16:30 Kahve arası
16:30-17:30
UYDU SEMPOZYUM 3
Noninvaziv kardiyak output ölçümünde sınırların ötesinde
Sema TURAN
NASIL YAPIYORUM?
Enerji Tüketiminin Önemi Ve Yoğun Bakımda Kalış Süresine Etkisi
Müge AYDOĞDU

Dorel Sandesc
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Bilgin CÖMERT, Türkay AKBAŞ

UYDU SEMPOZYUM 4
Yoğun bakım hastalarında kandida enfeksiyonları ve tedavisi
Murat SUNGUR
17:30-17:45 Kahve arası
17:45-18:45 SOLUNUM MEKANİKLERİ - UZMANI İLE SÖYLEŞİ
Arzu TOPELİ İSKİT
Dimitris GEORGOPOULOS

Yoğun Bakımda Yapay Zeka

Güldem TURAN
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Hatice YAĞMURDUR, Ezgi ÖZYILMAZ
  Solunum Mekaniklerinin Sürücü Basinç ve Sonuçlar Üzerine Etkisi
Dimitris GEORGOPOULOS
   
  Ventilasyon Yoğunluğu: Bildiklerimiz ve Halen Bilmediklerimiz
Marcus J. SCHULTZ
   
  Salon A Salon B Salon C
08:30-09:30 YOĞUN BAKIMDA ENFEKSİYON YÖNETİMİ
Gökhan METAN, Levent YAMANEL
YOĞUN BAKIMDA ÇOKLU TRAVMA HASTASINA YAKLAŞIM
Kaya YORGANCI, Erhan TABAKOĞLU
 
  Enfeksiyon ve sepsis biyobelirteçleri
Levent YAMANEL
Travma hastasında bireyselleştirilmiş resüsitasyon hedefleri
Nezih AKKAPULU
 
  Antifungal tedavi ne zaman?
Gökhan METAN
   
  Akılcı antibiyotik kullanımı
Sema SARI
Kanamalı travma hastasında transfüzyon prensipleri
İsmail Hakkı AKBUDAK
 
    Travmatik beyin hasarında serebral monitörizasyon
Kamil İNCİ
 
09:30-09:50 Kahve arası
09:50-11:10 ABH VE RRT
Gülbin AYGENCEL, Ali Kemal KADİROĞLU
SOLUNUM DESTEĞİNDE TARTIŞMALI KONULAR
Arzu TOPELİ İSKİT, Murat GÜNDÜZ
SİTOKİN FİLTRASYONU - NASIL YAPIYORUM
Sema TURAN, Dilek KAZANCI
  SRRT'de metod ve hedeflerin belirlenmesi
Melda TÜRKOĞLU
HFNO
Begüm ERGAN
Kime, Ne zaman, Nasıl?
Sema TURAN
  Ekstrakorporeal sıvı yönetiminde güncel pratik
Nazlıhan BOYACI DÜNDAR
Non-invaziv mekanik ventilasyonda etkinlik ve sürdürülebilirlik
Seda Banu AKINCI
 
  Yoğun bakım hastasında adsorbsiyon teknikleri- gerekçeler ve sonuçlar
Özlem ÇAKIN
Hipoksik hastada erken entübasyon mu?
Mustafa Kemal BAYAR
 
  SRRT esnasında hipotansiyon
Gürhan TAŞKIN
MV yönetiminde özefagiel ve transdiyafragmatik basınç monitorizasyonu
Cenk KIRAKLI
 
11:10-11:20 Kahve arası
11:20-11:50
UYDU SEMPOZYUM 5
Yoğun bakımda Deksmedetomidin, sedasyonun ötesinde etki
Sema TURAN
EFORSUZ OTOMEKANİK SOLUNUM PERFORMANS DESTEK SİSTEMİ - NASIL YAPIYORUM
Akın KAYA

Kime, Ne Zaman, Nasıl?
Aydın Çiledağ

Cihaz başı pratik
Aslıhan GÜRUN KAYA
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Sait KARAKURT, Melda TÜRKOĞLU
11:50-12:20
UYDU SEMPOZYUM 6
Sitokin Filtrasyonu
Andrea MONTISCI
12:20-13:15 Öğle yemeği
13:15-14:35 SEDO-ANALJEZİ
Dilek ÖZCENGİZ, Tuğhan UTKU
COVİD-19
Joseph KESECİOĞLU, Akın KAYA
 
  Yoğun bakımda opioid dışı tercihler
Bahar AYDINLI
Pandemiden tecrubelerimiz ve geleceğe yansımaları
Deniz ERDEM
 
  Sedatize hastalarda uyanıklığın değerlendirilmesi
Tuğhan UTKU
Hangi hastalar streroide iyi yanıt veriyor?
Seval İZDEŞ
 
  Yoğun bakımda multimodal analjezi
Ahmet BİNDAL
COVİD-19 ve tromboemboli
Türkay AKBAŞ
 
  Deliryum yönetimi
Firdevs Tuğba BOZKURT
Post-COVİD sorunlar
Akın KAYA
 
14:35-14:50 Kahve arası
14:50-16:10 NORMAL FİZYOLOJİDE ORGAN ETKİLEŞİMLERİ
Ahmet COŞAR, Özlem EDİBOĞLU
HEMŞİRELİK OTURUMU
Müge AYDOĞDU, Merve ERENER
HEDEFLENMİŞ SICAKLIK YÖNETİMİ-NASIL YAPIYORUM
Gürhan TAŞKIN
  Akciğer ve kalp
Ahmet COŞAR
Yoğun bakım hemşireliğinde geleceğin teknolojileri
Merve ERENER
Post-resüsitatif bakımda TTM tedavisinin fazları ve yönetimi
Hayriye CANKAR DAL
  Kalp ve böbrek
Gülbin AYGENCEL
Yoğun bakımda güvenli hasta transportu
Berna AYDOĞAN
 
  Böbrek ve beyin
Şahin TEMEL
Yoğun bakım hastası ve ailesine psikososyal yaklaşım
Gönül SUNGUR
 
  Vasküler endotel ve diğerleri
Özlem EDİBOĞLU
Hemşirelik gözüyle FAST HUG BID
Serpil UÇAR
 
16:10-16:30 Kahve arası
16:30-17:00
UYDU SEMPOZYUM 7

Çoklu organ yetmezliğinde CPFA
Cihangir DOĞU
MEKANİK VENTİLASYON - NASIL YAPIYORUM
Dilek ÖZCENGİZ, Murat ERDOĞAN
SÖZLÜ BİLDİRİ YARIŞMA OTURUMU
Arzu TOPELİ, Begüm ERGAN
17:00-17:30
UYDU SEMPOZYUM 8
Yoğun bakımda inhale NO kullanımı ve mekanik ventilasyon
Nalan DEMİR
I/E oranı ve SAV
Murat ERDOĞAN
PRVC
Yurdaer BULUT
17:30-17:40 Kahve arası
17:40-18:40   MEKANİK VENTİLASYON- NASIL YAPIYORUM
Cenk KIRAKLI, Marcus J. SCHULTZ
Gökhan CEYLAN
Marcus J. SCHULTZ
 
21:00 Akşam Yemeği
Gala Salonu
Salon A Salon B
08:30-09:50 YOĞUN BAKIMDA ZOR HASTA
Erhan TABAKOĞLU, Seval İZDEŞ
08:30-09:30 BRONKOSKOPİ - NASIL YAPIYORUM
Ezgi ÖZYILMAZ
  Ventilatör uyumsuzluğu olan hasta
Nalan ADIGÜZEL
  İstasyon-I
Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK
  Trakoözefagial Fistül / Trakeal Stenoz (Hasta)
Muhammet Ali BEYOĞLU
  İstasyon-II
Çilem BAYINDIR DİCLE
  Gebe Hasta
Ebru ORTAÇ ERSOY
   
  Prone pozisyonunda hasta
Nalan DEMİR
   
09:50-10:00 Kahve arası
10:00-11:20 ECMO
Sema TURAN, Emel ERYÜKSEL
10:00-11:20 YOĞUN BAKIM ETİĞİ
Ali Kemal KADİROĞLU, Seyit UYAR
  COVİD-19 olgularında ECMO
Süleyman YILDIRIM
  Aile/personel çatışmaları ve uzun vadeli etkiler
Serdar EFE
  Sepsis olgularında ECMO
Mohammed AZZAM
  Bu hastanın yeri palyatif bakım mı? Yoğun bakım mı?
Ahmet COŞAR
  Travma hastasında ECMO
Burçin HALAÇLI
  Yararsız tedavi (futulite) mi? Yoksa fonsiyonel kazanç mı?
Kamil GÖNDEREN
  Son ELSO verileri ne söylüyor?
Emel ERYÜKSEL
  Servis hastasında yoğun bakım öngörüsü ne kadar mümkün?
Yasin ŞAHİNTÜRK
11:20-11:40 Kahve arası
11:40-12:30 KAPANIŞ TÖRENİ    
Oturum Başkanı: Levent YAMANEL, Gürhan TAŞKIN
10.11.2022 11:30-12:30 SS-001 Aydın Balcı Utility of Flexible Fiberoptic Bronchoscopy in Adult İntensive Care Unit
SS-002 Murat Irmaklı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Kronik Böbrek Hastalığı Hastalarının Genel Özellikleri ve Yoğun Bakım Mortalitesini Etkileyen Faktörler
SS-003 Gülçin Hilal Alay COVID-19 ARDS hastalarında trakeotominin sedatif ajan kullanımı üzerine etkileri
SS-004 Hüseyin Oğuz Yılmaz Yoğun bakım ünitesinde yatan COVID-19 pnömonili hastalarda bilgisayarlı tomografi ile ölçülen pulmoner arter ve çıkan aorta çaplarının prognoz ile ilişkisinin değerlendirilmesi
SS-005 Ferhat Çetinkaya Yoğun Bakım Ünitesinde İntravenöz Fosfomisin Tedavisi Alan Hastalarda Hipernatremi ve Hipokalemi Görülme Sıklığı
SS-006 Nursel Sürmelioğlu Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Bulunan Hastalarda Favipiravir Farmakokinetiğinin Değerlendirilmesi
SS-007 Yıldız Tezel Baydar Venö-venöz Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu Uygulanan Covid-19 İlişkili ARDS Olgularında Mortalite Riskinin Değerlendirilmesinde Skorların Karşılaştırılması
SS-008 Tülay Kayra Yoğun bakım ünitesinde intravenöz ilaç uygulamalarında ilaç geçimsizliklerinin klinik eczacı tarafından değerlendirilmesi
SS-009 Elmas Uysal Yoğunbakımda COVID-19 tanısı ile takip edilen kronik böbrek hastalarının seyri
SS-010 Onur Nurlu Kritik COVID-19 Hastalarında Serum T3 Düzeylerinin ve Ötiroid Hasta Sendromunun Sıklığı ve Hasta Sonlanımına Etkisi
SS-011 Begüm Erdemir Süllü Yoğun bakım hastalarında NRS 2002, NUTRİC, GLİM skorları ile malnütrisyon değerlendirilmesi ve klinik sonlanıma etkilerinin belirlenmesi
Oturum Başkanı: Bilgin CÖMERT, Türkay AKBAŞ
10.11.2022 16:30-17:30 SS-012 Mehmet Eren Yüksel Adsorption Therapy as an Extracorporeal Blood Purification Technique in Severe Covid-19 Patients
SS-013 Ümmügülsüm Gaygısız COVID Yoğun Bakımdan NONCOVID Yoğun Bakıma Devredilen Post COVID Hastaların Retrospektif Analizi
SS-014 Suha Bozbay Traumatic brain injury management in critically ill patients during Covid pandemia period
SS-015 Yusuf Yılmaz Yoğun Bakımda Yatan COVID-19 Hastalarında Akut Böbrek Yetmezliği İnsidansı ve COVID-19 Hastalığının Şiddeti İle İlişkisi
SS-016 Şahin Temel İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi'nde Takip Edilen Sepsis Hastalarının Vücut Isısı Yörüngelerine Göre Fenotipik Olarak İncelenmesi
SS-017 Almıla Üyük Yoğun bakım hastalarında diyafram ve rektus abdominis kas kalınlığının mortalite, morbidite ve mekanik ventilatörden ayırma arasındaki ilişkisinin değerlendirilmesi
SS-018 Tatiana Sadura Our experience (2014-2020) in assessment of the causes of family refusal of organ and tissue donation
SS-019 Aysun Özel Yeşilyurt Covid Yoğun Bakımda Yatan Hastalarda Mortaliteye Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
SS-020 Lucia Girbu The spectrum of events and complications occurring during cardiogenic shock
SS-021 Nilgün Savaş Yoğun bakımda çalışan doktorların kateter ilişkili kan dolaşımı yolu enfeksiyonlarının önlenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri
SS-022 Hülya Yiğit Özay Girişim gerektiren Entübasyon Sonrası Trakeal Stenoz vakalarının etyolojik incelenmesi: 2 yıllık vaka değerlendirmesi
Oturum Başkanı: Hatice YAĞMURDUR, Ezgi Özyılmaz
10.11.2022 17:45-18:45 SS-023 Hilal Şahan Hasta Digital Takip Sistemine Geçişte Yoğun Bakım Çalışanlarının Uyumunun Değerlendirilmesi
SS-024 Tatiana Sadura Improving capacities and experience in reporting and maintance of brain-dead donor and transplant services in the Republic of Moldova as per 2015-2020
SS-025 Hilal Sipahioğlu A Novel oroxigenic adipokine: asprosin and fat free mass architecture in critically older adult patients
SS-026 Pelin Ünsal Jinekolojik Maligniteler Nedeniyle Yoğun Bakımda Takip Edilen Hastalarda Polifarmasi Yatış Süresiyle İlişkili Midir?
SS-027 Canan Baran Ünal Şuur Değişikliği İle Yoğun Bakıma Kabul Edilen Kritik Hastaların Beyin Bt Görüntüsü İle Optik Sinir Kılıfı Çapının (ONSD) Kıyaslanması
SS-028 Merve Tekinyıldız Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nde Yatan Hastaların Deliryum Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi: Ön Analiz Sonuçları
SS-029 Yusuf Ziya Şener Prognostic Value of Lactate Level in Patients With STEMI
SS-030 Hatice Metin Is bedside percutaneous dilational tracheotomy superior to surgery in critically ill patients?
SS-031 Uğur Özdemir Comparison of the respiratory variability in central venous pressure and ultrasonographic parameters in terms of determination of fluid responsiveness of patients followed up in ICU
SS-032 Mehmet Gökhan Gök Özofagus Varis Kanamasında Sağ Kalımı Etkileyen Faktörler
SS-033 Mahmut Yılmaz Yoğun Bakıma Kabul Edilen Kritik COVID-19 Enfeksiyonlu Hastalarda Persistan Akut Böbrek Hasarı Öngörüsü Mümkün müdür?
Oturum Başkanı: Sait KARAKURT, Melda TÜRKOĞLU
11.11.2022 11:40-12:40 SS-034 Burak Bilbay COVID-19 ile Takip Edilen Hastalarda Ventilatör İlişkili Pnömoni Sıklığı, Risk Faktörleri ve Etkenleri
SS-035 İlhan Ocak Ensefalopati Grade 3 Hastalar Entübe Edilmeli mi?
SS-036 Nursel Sürmelioğlu Kritik Hastalarda İlaç Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi ve Kullanılan Veritabanlarının Karşılaştırılması
SS-037 Kemal Yetiş Gülsoy Yoğun Bakım Ünitesindeki Kleibsella Pnömoniae Enfeksiyonları: Mortalite İlişkisi
SS-038 Tatyana Sadura Developing opportunities and experience in reporting and maintance of brain-dead donor and transplant services in the Republic of Moldova as per 2015-2020
SS-039 Kamil Deveci Covid 19 Pnömonisi ve Ekstrakorporeal Sitokin Adsorbsiyon Tedavisi
SS-040 Burhan Sami Kalın Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinde yatan geriatrik hastalarda NUTRIC skoru ve mortalite arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
SS-041 Kaniye Aydın Kritik Hastada Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonunun Değerlendirilmesi Mortaliteyi Öngörür Mü?
SS-042 Ahmet Fırat Trakeal Aspirat Kültüründe Üreyen Gram Negatif Bakterilerin Klinik ve Laboratuvar Veriler ile Olan İlişkisinin İncelenmesi
SS-043 Aleyna Bektaş Yoğun Bakımda Bir Ekstakorporeal Detoksifikasyon Sistemi Olarak: Coupled Plasma Filtration Adsorption (CPFA)
SS-044 Türkay Akbaş Yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaların yetişkin, yaşlı ve ileri yaşlı gruplarına ayrılarak kıyaslanması
Oturum Başkanı: Arzu TOPELİ İSKİT, Begüm ERGAN
11.11.2022 16:50-17:50 SS-045 Hüseyin Uçar Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Nedeniyle Takip Edilen Hastalardaki Hastane Kökenli Enfeksiyon Oranları ve Etkenlerin Belirlenmesi, Retrospektif Tanımlayıcı Bir Çalışma
SS-046 Şahin Temel Evaluation of Whole Blood Thiamine Pyrophosphate Concentrations in Critically Ill Patients Receiving Chronic Diuretic Therapy Prior to Admission to Turkish Intensive Care Units: A Pragmatic, Multicenter, Prospective Study
SS-047 Hakan Sapmaz Atriyal Fibrilasyonun Yoğun Bakımdaki Prognoza ve Mortaliteye Etkisi
SS-048 Onur Süneçli ARDS Hastalarında Endotrakeal Aspirasyonun Ekspiryum Sonu Akciğer Hacmine Etkisi, Açık ve Kapalı Aspirasyonun Karşılaştırılması; Randomize Cross-over Çalışma
SS-049 Mete Erdemir Sürekli Renal Replasman Tedavisinde Başarıyı Öngören Faktörler
SS-050 Türkay Akbaş Kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı akut solunum yetmezliğiyle yatırılan hastalarda kardiyak troponin I değerlendirilmesi
SS-051 Nilgün Tan Tabakoğlu Comparison of Triage, SAPS3 and APACHE II scores in prediction of mortality during patient admission to Trakya University intensive care unit
SS-052 Sevda Onuk Novel systemic inflammation markers in predicting intensive care unit mortality among patients with COVID-19
SS-053 Gülbin Aygencel  Bir Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatan Hastaların Genel Özellikleri ve Yeniden Yatışların Yoğun Bakım Mortalitesi Üzerine Etkisi
SS-054 Saliha Bozkurt Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları servis ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda oksijen uygulama durumunun incelenmesi
SS-055 Süleyman Yıldırım Yoğun Bakımda Takip Edilen COVID-19 Hastalarında Barotravma Sıklığı ve Risk Faktörleri, Tek Merkezli Retrospektif Bir Çalışma

Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.