BİLİMSEL PROGRAM

  Salon A Salon B
13:00-14:30 PROF. DR. TURGAY ÇELİKEL OTURUMU "MEKANİK VENTİLASYON"  
  Herkes için mi koruyucu ventilasyon?  
  PEEP titrasyonu gerçekten önemli mi?  
  Bireyselleştirilmiş ventilasyon  
14:30-15:00 Kahve arası
15:00-16:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI  
  Yoğun Bakımın Bugünü ve Geleceği  
16:00-16:30 Kahve arası
16:30-17:30 SEPSİS  
  Sepsiste erken resüsitasyon hedefleri  
  Sepsiste izlem parametreleri  
  Sepsis tedavisinde gelecekte bizi ne bekliyor?  
17:30-18:00 Kahve arası
18:00-19:00 ECCO2R - NASIL YAPIYORUM USG - NASIL YAPIYORUM
  Hiperkarbik Solunum yetmezliğinde ECCO2R  
  ARDS'de ECCO2R  
  Salon A Salon B
08:30-09:30 ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI  
09:30-09:50 Kahve arası
09:50-11:10 HEMODİNAMİK MONİTÖRİZASYON NUTRİSYON
  Yoğun bakım hastasının hemodinamik hedefleri EN da Tartışmalı Konular
  Doku perfüzyonunun değerlendirilmesinde yeni metodlar Enteral nutrisyon başarısızlığı, peki şimdi ne yapalım?
  Sıvı yanıtlılığı Trakeostomili hastada beslenme
  Refrakter şok yönetimi Mikronütrientler
11:10-11:30 Kahve arası
11:30-12:00 UYDU SEMPOZYUMU 1 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
12:00-12:30 UYDU SEMPOZYUMU 2  
12:30-13:30 Öğle yemeği
13:30-14:50 KARDİYAK ARREST SONRASI SRRT - NASIL YAPIYORUM
  Mekanik CPR  
  E-CPR  
  CPR sonrası Prognostik değerlendirme  
  Hedeflenmiş sıcaklık yönetiminde gerçek hedefler ve zamanlama  
14:50-15:00 Kahve arası
15:00-16:20 ARDS BEYİN ÖLÜMÜ VE ORGAN NAKLİ
  Yeni tanımlamalara ihtiyaç var mı? Tanıdan deklarasyona beyin ölümü
  ARDS yönetiminde non-invaziv ventilasyon Endokrin ve hemodinamik pencereden donör yönetimi
  Obez hastada ARDS Akciğer nakli kime, ne zaman?
  ARDS yönetiminde etyoloji faktörü Ülkemizde pandemide organ donasyonu
16:20-16:30 Kahve arası
16:30-17:30 UYDU SEMPOZYUMU 3 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
UYDU SEMPOZYUMU 4  
17:30-17:45 Kahve arası
17:45-18:45 SOLUNUM MEKANİKLERİ UZMANI İLE SÖYLEŞİ MV 1 - NASIL YAPIYORUM
  Salon A Salon B
08:30-09:50 ENFEKSİYON ÇOKLU TRAVMA
  Erken antimikrobiyal tedavi; ne kadar erken? Travma hastasında bireyselleştirilmiş resüsitasyon hedefleri
  Enfeksiyon ve Sepsis biyobelirteçleri Travma hastasının resusitasyonunda inotropik ajanlar
  Antifungal tedavi ne zaman? Kanamalı travma hastasında transfüzyon prensipleri
  Akılcı antibiyotik kullanımı Travmatik beyin hasarında serebral monitörizasyon
09:50-10:10 Kahve arası
10:10-11:30 ABH VE RRT SOLUNUM DESTEĞİNDE TARTIŞMALI KONULAR
  SRRT'de metod ve hedeflerin belirlenmesi HFNO
  Ekstrakorporeal sıvı yönetiminde güncel pratik Non-invaziv ventilasyonda etkinlik ve sürdürülebilirlik
  Yoğun bakım hastasında adsorbsiyon teknikleri- gerekçeler ve sonuçlar Hipoksik hastada erken entübasyon mu?
  SRRT esnasında hipotansiyon MV yönetiminde özefagiel ve transdiyafragmatik basınç monitorizasyonu
11:30-11:50 Kahve arası
11:50-12:30 UYDU SEMPOZYUMU 5 SÖZLÜ BİLDİRİLER
UYDU SEMPOZYUMU 6  
12:30-13:30 Öğle yemeği
13:30-14:50 SEDO-ANALJEZİ COVİD-19
  Yoğun bakımda Opioid dışı tercihler Pandemiden tecrubelerimiz ve geleceğe yansımaları
  Sedatize hastalarda uyanıklığın değerlendirilmesi Hangi Hastalar Streroide İyi Yanıt Veriyor?
  Yoğun bakımda multimodal analjezi COVID-19 ve Tromboemboli
  Deliryum Yönetimi Post-COVID Sorunlar
14:50-15:10 Kahve arası
15:10-16:30 NORMAL FİZYOLOJİDE ORGAN ETKİLEŞİMLERİ HEMŞİRELİK OTURUMU
  Akciğer ve Kalp Yoğun Bakım Hemşireliğinde Geleceğin Teknolojileri
  Kalp ve Böbrek Yoğun Bakımda Güvenli hasta transportu
  Böbrek ve Beyin Yoğun bakım hastası ve ailesine psikososyal yaklaşım
  Vasküler Endotel ve Diğerleri Hemşirelik gözüyle Fast Hug BID
16:30-16:50 Kahve arası
16:50-17:50 UYDU SEMPOZYUMU 7 SÖZLÜ BİLDİRİLER (YARIŞMA OTURUMU)
  UYDU SEMPOZYUMU 8  
17:50-18:10 Kahve arası
18:10-19:10 Sözlü Bildiriler MV 2 - NASIL YAPIYORUM
Salon A Salon B
08:30-09:30 YOĞUN BAKIMDA ZOR HASTA 08:30-09:30 BRONKOSKOPİ - NASIL YAPIYORUM
  Ventilatör uyumsuzluğu olan hasta    
  Trakeal komplikasyonlu (Trakoözefagial Fistül/ Trakeal Stenoz) Hasta    
  Gebe Hasta    
  Prone Pozisyonunda Hasta    
09:30-10:00 Kahve arası
08:30-09:30 ECMO 10:00-11:20 YOĞUN BAKIM ETİĞİ
  COVİD-19 olgularında ECMO   Hayatta Kalma Şansı Düşük Görünen YB Hastalarının Bakımı - Aile/Personel Çatışmaları ve Uzun Vadeli Etkiler
  Sepsis olgularında ECMO   Bu Hastanın Yeri Palyatif Bakım mı? Yoğun Bakım mı?
  Travma hastasında ECMO   Yararsız Tedavi (Futulite) mi? Yoksa Fonksiyonel Kazanç mı?
  Son ELSO verileri ne söylüyor?   Tartışma
11:20-11:40 Kahve arası
11:40-12:30 ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ