KURULLAR

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Sema Turan

Kongre Sekreterleri
Uzm. Dr. Hayriye Cankar Dal & Doç. Dr. Gürhan Taşkın

Yönetim Kurulu

Genel Başkan
Prof. Dr. N. Defne Altıntaş

II. Başkan
Prof. Dr. Emel Eryüksel

Genel Sekreter
Prof. Dr. Sema Turan

Sayman
Prof. Dr. Müge Aydoğdu

Üye
Prof. Dr. Melda Türkoğlu

Üye
Prof. Dr. Arzu Topeli İskit

Üye
Prof. Dr. Cenk Kıraklı

Üye
Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz

Üye
Prof. Dr. Levent Yamanel

Bilimsel Komite
Kongre Bilimsel Komitesi

H. Levent YAMANEL, Başkan
N. Defne ALTINTAŞ
Arzu TOPELİ İSKİT
Dorel sandec
Mirjana SHOSHOLCHEVA
Emel ERYÜKSEL
Melda TÜRKOĞLU
Rudin DOMI
Andrijan Kartalov
Murat SUNGUR
Bilgin CÖMERT
Müge AYDOĞDU
Cenk KIRAKLİ
Ezgi ÖZYILMAZ
Merve ERENER ERDOĞAN

Bildiri Değerlendirme Komisyonu

Müge AYDOĞDU, Başkan
N. Defne ALTINTAŞ
Melda TÜRKOĞLU
Kazım ROLLAS
Leyla TALAN
Nazlihan BOYACI DÜNDAR

Kongre Kurs Sorumlusu

İsmail Hakkı AKBUDAK


Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.