BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Turkey Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16010101T000000 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0300 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220204T102257Z DESCRIPTION:Değerli Meslektaşlarımız\,\nTürk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği olarak 9-12 Kasım 2022 tarihlerinde düzenleyeceğimiz Türk Yo ğun Bakım Uzmanları Derneği 19. Ulusal Kongresi ve 11. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı’na sizleri davet etmekten büyük bir onur ve mutlul uk duyuyoruz.\nTüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Aralık 2019’dan itibaren karşı karşıya kaldığımız COVID-19 pandemisi günlük sos yal yaşam şartlarımız ile birlikte bilimsel toplantılarımızda da de ğişiklikleri gündemimize getirdi. Bunun bir sonucu olarak da iki yıld ır kongrelerimizi çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Ancak\, bir araya gelerek iki yıldır süren hasreti gidermek ve deneyimlerimizi yüz yüz e tartışarak paylaşmak da bir ihtiyaç haline geldi. Bu yıl 9-12 Kası m 2022 tarihlerinde yeniden yüz yüze bir kongre gerçekleştirecek olman ın ve yoğun bakım camiasını tekrar bir araya getirecek olmanın heyec anını yaşıyoruz.\nYoğun Bakım alanında son gelişmelerin konuşulup tartışılacağı\, bilgilerimizin güncelleneceği\, yeni araştırma f ikirlerinin kafamızda şekilleneceği\, tüm ilgi duyan ulusal ve uluslar arası yoğun bakım camiası üyelerinin bir araya geleceği bilimsel aç ıdan zengin bir kongre hazırlamaya çalışıyoruz. Kongremiz siz değer li meslektaşlarımızın öneri\, katılım ve destekleri ile değer kaza nacaktır.\n‘‘Yoğun Bakımda Çok Ses\, Tek Nefes’’ sloganıyla g ücümüze güç katmak ve el ele vererek “Yoğun Bakım Bilimini” en üst düzeye çıkarmak için sizleri kongremize davet ediyoruz.\nSevgi ve saygılarımızla\,\n \n DTEND;TZID="Turkey Standard Time":20221112T170000 DTSTAMP:20210416T223455Z DTSTART;TZID="Turkey Standard Time":20221109T090000 LAST-MODIFIED:20220204T102257Z LOCATION:Cornelia Diamond Resort Hotel\, Antalya PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=tr:Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği 19. Ulusal Kong resi ve 11. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000000072F1DE2933D701000000000000000 01000000001E309AD2E28EB4B81614957F4B33CA4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\ n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n< w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name ="Message Header"/>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n

Değerli Meslektaşlarımız\,

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği olarak \;9- 12 Kasım 2022 \;tarihlerinde düzenleyeceğimiz \;Türk Yo ğun Bakım Uzmanları Derneği 19. Ulusal Kongresi ve 11. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı’na \;sizleri davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Aralık 2019’dan iti baren karşı karşıya kaldığımız COVID-19 pandemi si günlük sosyal yaşam şartlarımız ile birlikte bilimsel topl antılarımızda da değişiklikleri gündemimize getirdi. Bunun bir sonuc u olarak da iki yıldır kongrelerimizi çevrimiçi olarak gerçekleştird ik. Ancak\, bir araya gelerek iki yıldır süren hasreti gidermek ve dene yimlerimizi yüz yüze tartışarak paylaşmak da bir ihtiyaç haline geld i. Bu yıl \;9-12 Kasım 2022 \;tarihlerinde yeniden yüz y üze bir kongre gerçekleştirecek olmanın ve yoğun bakım camiasını t ekrar bir araya getirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Yoğun Bakım alanında so n gelişmelerin konuşulup tartışılacağı\, bilgilerimizin güncellene ceği\, yeni araştırma fikirlerinin kafamızda şekilleneceği\, tüm il gi duyan ulusal ve uluslararası yoğun bakım camiası üyelerinin bir ar aya geleceği bilimsel açıdan zengin bir kongre hazırlamaya çalışıy oruz. Kongremiz siz değerli meslektaşlarımızın öneri\, katılım ve destekleri ile değer kazanacaktır.

‘‘Yoğun Bakımda Çok Ses\, Tek Nefes’’ \ ;sloganıyla gücümüze güç katmak ve el ele vererek \;“Yoğun Bakım Bilimini” \;en üst düzeye çıkarmak için sizleri kon gremize davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla\,

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR